Digitale drukknoplijn

Houd rekening met het volgende voordat u begint met het scannen van knoppen:

 • De belangrijkste DOBISS-modules hebben minstens één M D-connector om de digitale id's aan te sluiten.
 • U kunt per M D-connector slechts één drukknop-lijn aansluiten.
 • Gebruik een getorst paar (zonder het te verdubbelen) om de digitale id's aan te sluiten en respecteer de M D-polariteit.
 • De drukknop-lijn is een BUS-structuur die geen ster of vertakking tolereert!

Wat als u een knop op een lijn niet kunt scannen?

 • Controleer of de drukknop-lijn correct is aangesloten op M D en of de polariteit wordt gerespecteerd op alle id's.

Tip: gebruik altijd een getorst paar in overeenstemming met deze afspraak => gekleurde kabel = D en afwisselend wit / gekleurde kabel = M.

 • Neem een ​​digitale id en verbind deze rechtstreeks met 30 tot 50 cm kabel aan de module om een ​​test uit te voeren.

Wanneer u op een knop drukt, knippert de module waarmee deze is verbonden rood. Waarschuwing: als de M D-polariteit wordt omgekeerd, zal het rood knipperen ook optreden bij het indrukken, maar de module kan natuurlijk het adres van de id niet decoderen.

Als er niets gebeurt, is de controller van de module waarschijnlijk beschadigd. Dit gebeurt meestal door het verzenden van spanning op de drukknop-lijn (bijvoorbeeld door het verkeerd aansluiten van een Touchbutton, een temperatuursonde of zelfs een status-LED).

 • Meet de spanning tussen M en D (rechtstreeks op de module zonder er een identificatie op aan te sluiten) en controleer of deze tussen 4,5 VDC en 5 VDC ligt.

Wat als u sommige knoppen op een lijn niet kunt scannen?

 • Controleer bij de betreffende id of je de polariteit tussen M en D niet hebt omgedraaid.
 • Meet de spanning tussen de M- en D-klemmen van de id die niet werkt. Als u geen spanning tussen 4,5 VDC en 5 VDC meet, wordt uw BUS waarschijnlijk ergens onderbroken.
 • Vervang de ID door een andere om een ​​test uit te voeren.
 • Controleer of er vertakkingen of sterpunten op uw drukknop-lijn zijn.
 • De drukknoplijn is mogelijk te lang (max. 100 meter). Splits in dit geval de BUS op deze locatie en gebruik de retour om een ​​nieuwe BUS te maken startend vanop een andere module.

Wat te doen als een knop tweemaal wordt gedecodeerd door een module tijdens het scannen?

 • Controleer of u niet zowel het vertrek als de retour van de drukknop-lijn op deze module hebt aangesloten.

Wat als een knop soms wordt gedecodeerd door de ene module en soms door een andere?

 • Controleer of u niet het vertrek van de drukknop-lijn op één module hebt aangesloten en de retour op een andere module.
 • Controleer of u geen verbinding hebt gemaakt tussen de M D-terminals van een module en die van een andere module.

Wat als uw drukknoplijn een splitsing op één plaats heeft?

Begin bij de id van uw hoofdlijn met het blauwe paar van de UTP / FTP-kabel tot de id aan het einde van de splitsing. Ga vanaf deze laatste id met het groene paar van dezelfde UTP / FTP-kabel terug naar het verbindingspunt. U verbindt het groene paar met het blauwe-paar dat naar de volgende knoppen gaat (rechtstreeks zonder de id-connector te gebruiken).