Energiebeheer

Om alle mogelijkheden te benutten, dient u versie 3.40 van de NXT server te installeren.

 1. Weergave
 2. Energiemeter
 3. Zonne-energie
 4. Laadpalen
 5. Warmtepomp
 6. Slimme verbruikers
 7. Piekbeheer (capaciteitstarief)

Weergave

Huidige productie / afname / injectie

Piekvermogen

Slimme verbruikers en piekbeheer

Historiek

Configuratie

Om alle opties van energiebeheer in te stellen, gaat u naar de configuratiepagina 'Energie'.

Energiemeter

U moet de P1 poort van uw digitale meter eerst activeren via de website van uw netbeheerder (https://www.fluvius.be/nl/thema/meters-en-meterstanden/digitale-meter/maak-je-meter-slim)

U heeft verscheidene keuzes voor het koppelen van een energiemeter:

 • DOBISS P1 interface (DO0050)
 • Homewizard P1 interface
 • Homewizard Wifi kWh meter (1- of 3-fazig)

Aansluiten DOBISS interface

 1. Sluit de interface aan op de bijgeleverde USB voeding en steek deze in een stopcontact in de meterkast.
 2. Verbind de interface met uw lokaal netwerk met behulp van de bijgeleverde netwerkkabel.
 3. Sluit de interface met de bijgeleverde 'telefoonkabel' aan op de P1 poort van de slimme meter.
 4. Zoek het IP adres van de interface op met een netwerk scan app zoals Advanced IP Scanner of Fing (Android - iOS). De interface is herkenbaar aan zijn hardware MAC-adres dat begint met 72:b8:ad:14

Aansluiten Homewizard interface

 1. Sluit de interface aan en activeer deze via de app volgens de meegeleverde handleiding.
 2. Ga naar de app en activeer de lokale API op uw Homewizard (Settings > Meters > ''Your meter'' en activeer 'Local API').
 3. Zoek het IP adres van de interface op met een netwerk scan app zoals Advanced IP Scanner of Fing (Android - iOS).

Instellen in DOBISS

Kies het type van uw energiemeter en vul het IP adres in.

Meldingen bij hoog verbruik of hoge injectie

Onder het item 'Energiemeter' kan u instellen vanaf welke waarde van afname/injectie u een melding wil ontvangen. U kan hier kiezen uit alle meldingen die reeds werden aangemaakt in het systeem. Een melding kan u aanmaken via de configuratiepagina 'Meldingen'. U kan meldingen ontvangen via mail, browser (Android) of WhatsApp.

Elke minuut wordt uw energiemeter uitgelezen en indien de waarde uw ingestelde drempel overschrijdt, zal de ingestelde melding verzonden worden.

Zonne-energie

U kan maximaal 3 omvormers toevoegen aan uw installatie. DOBISS zal deze omvormers elke minuut uitlezen en de waarden optellen om tot een globale energieproductie te komen. Momenteel ondersteunen wij de merken SMA, Solaredge, Sungrow en Huawei.

Om de koppeling met DOBISS mogelijk te maken, dient u Modbus TCP te activeren op uw omvormer. Meer informatie vindt u hierover op deze pagina.

Laadpalen

Via DOBISS kan u ook de laadpalen in uw installatie aansturen, op voorwaarde dat deze compatibel zijn. Momenteel ondersteunen wij Blitzpower en Alfen. De verbinding maken tussen uw NXT en de laadpaal, is heel eenvoudig als u over de nodige gegevens van uw laadpaal beschikt.

Laadpaal instellen

Blitzpower
 1. U verbindt de Blitzpower laadpaal met uw lokaal netwerk.
 2. U surft naar de configuratie pagina http://ev3000.local:3000 en logt in met uw username/password combinatie.
 3. U zoekt volgende gegevens op:
  1. IP adres: via System > Network
  2. Device UID: Charge Park > Status, in het blokje 'Device Info'

Bij een dubbele laadpaal van Blitzpower, moet u de Device UID van beide laadpunten opzoeken.

Alfen
 1. U verbindt de Alfen laadpaal met uw lokaal netwerk.
 2. U gaat via de software 'ACE Service Installer' naar de laadpaal en activeert 'Active Load balancing' via 'EMS':

 3. U zoekt volgende gegevens op:
  1. IP adres: dit vindt u in de linkerkolom waar uw laadpalen weergegeven worden:

Instellen in DOBISS

Als u deze info heeft, kan u naar de Energie configuratiepagina gaan en daar uw laadpa(a)l(en) toevoegen. Afhankelijk van het type dat u kiest, dient u de gevraagde info aan te vullen. U stelt ook een standaard en een maximum laadstroom in per laadpunt.

Weergave en bediening

Zodra u de laadpaal heeft toegevoegd, kan u deze toevoegen aan een of meerdere groepen en kan u manueel het laden starten/stoppen of de laadsnelheid aanpassen:

De kleur van het icoon, geeft de status weer van het laadpunt:

 • Rood: geen wagen verbonden
 • Grijs: wagen verbonden, maar niet aan het laden
 • Wit: wagen verbonden en aan het laden

Meldingen

Via een eenvoudige automatisatie kan u een melding ontvangen als het laden start of stopt:

Laadpaal als slimme verbruiker

In de lijst van slimme verbruikers (zie verder), kan u ook uw laadpaal toevoegen. De laadpaal zal altijd de hoogste prioriteit krijgen en zal steeds zo veel mogelijk beschikbare energie proberen te gebruiken.

De laadsnelheid zal door DOBISS elke minuut aangepast worden aan de beschikbare hoeveelheid zonne-energie. In stappen van 2A stroom zal de laadsnelheid langzaam verhoogd worden. In het geval de productie afneemt, zal het laden vertraagd of zelfs volledig uitgeschakeld worden.

Warmtepomp (SG Ready)

Als uw warmtepomp het label SG Ready draagt, kan u 2 potentiaalvrije DOBISS relais verbinden met de warmtepomp en deze hier selecteren (enkel uitgangen met het icoon ´verwarming´ worden getoond in de lijst).

Warmtepomp aansluiten

Raadpleeg de handleiding van de warmtepomp om te weten waar u de 2 SG ready contacten kan aansluiten. In sommige warmtepompen kan u dit zelf instellen en kan u ook instellen hoe de warmtepomp moet reageren op de verschillende standen van de SG ready contacten.

Instellen in DOBISS

Eerst en vooral moet u de potentiaalvrije relais van DOBISS instellen met het icoon 'verwarming', zodat u ze nadien snel terugvindt in de dropdown op de Energie pagina (enkel de uitgangen met dit icoon worden getoond).

Via de dropdown selecteert u dan de juiste uitgangen voor de 2 SG Ready contacten:

Warmtepomp als slimme verbruiker

Als u de 2 SG ready contacten heeft ingesteld, kan u vanaf nu ook uw warmtepomp gebruiken als 'slimme verbruiker' bij het energiebeheer, met name de 2 standen met extra verbruik. Deze kunnen dan uw overschot aan zonne-energie gebruiken om het sanitair water extra te verwarmen of de woning een graad meer op te warmen of te koelen (deze instellingen zijn afhankelijk van de warmtepomp).

U kan beide standen als aparte slimme verbruikers toevoegen, maar hou wel rekening met het volgende:

 • Het vermogen dat u definieert voor de maximum stand, is enkel het extra vermogen dat verbruikt wordt bovenop de 'Boost' stand. Een voorbeeld: de boost stand verbruikt normaal 1000W en maximum stand 2000W, dan vult u bij maximum 1000W in (2000W - 1000W).
 • De maximum stand zal enkel geactiveerd worden als de BOOST stand reeds voordien geactiveerd werd.
 • Enkel de maximum stand toevoegen als 'slimme verbruiker' heeft dus geen zin.

Warmtepomp in piekbeheer

Als u de 2 SG ready contacten heeft ingesteld, kan u vanaf nu ook uw warmtepomp gebruiken om uw piek onder controle te houden. De stand 'Geblokkeerd' zal beschikbaar zijn in het piekbeheer. Indien er een piek dreigt op te treden, zal de warmtepomp voor 10 minuten in de minimumstand gezet worden. Na de 10 minuten zullen beide contacten weer geopend worden en zal de pomp teruggaan naar normaal regime.

Slimme verbruikers

DOBISS kan u helpen met het optimaliseren van uw zelfverbruik door uw slimme verbruikers te activeren op momenten dat u voldoende elektriciteit op overschot hebt.

U kan een lijst opstellen van slimme verbruikers en deze rangschikken op prioriteit: