[NL] DOBISS Ambiance PRO

Handleiding

Download de handleiding.

Video Tutorials

Bekijk onze online Ambiance Pro opleiding

 

 1. FERMAX MEET
  1. Koppelen Fermax MEET met Dobiss PRO

Integraties met andere systemen

Ontdek hoe je andere systemen kan integreren in DOBISS Ambiance Pro!

Integraties met andere systemen

VELUX dakramen

Vergroot de mogelijkheden van een Ambiance PRO-installatie door VELUX dakramen te bedienen.

Het enige wat u hoeft te doen is een VELUX KLF200-interface te installeren die maximaal 5 motoren kan besturen dankzij de 10 droge ingangscontacten => 2 contacten vereist per motor omdat er 1 contact is per bedieningsrichting (openen / sluiten).

Sluit de uitgangen van een DO5411 (1/2 /.../ 8) relaiskaart en / of een DO5014 (9/10/11/12) uitbreidingsmodule aan op de ingangscontacten van de interface KLF200. Gebruik de 230 V "L" -ingang van de DO5411-relaiskaart of de DO5014-uitbreidingsmodule als "gemeenschappelijke" door een draad naar het massa-symbool van de KLF200-interface te trekken. Pas op dat u de relaiskaart of de extensie niet van 230V voorziet, aangezien de KLF200-interface werkt met droge contacten. Het is natuurlijk ook mogelijk om direct te werken met een potentiaalvrije uitbreidingsmodule DO5013.

Selecteer in de configuratie van de DOBISS-uitgangen het overeenkomstige pictogram (omhoog / omlaag) voor elke uitgang en vergrendel ze om niet tegelijkertijd beide richtingen op de motor te kunnen activeren.

Bij bediening via DOBISS zullen onze modules een droog contact geven op de ingangen van de KLF200-interface, die verantwoordelijk is voor het verzenden van het draadloze commando naar de betreffende motor.

Opmerking: raadpleeg de gebruikershandleiding van VELUX voor de daadwerkelijke configuratie van de KLF200-interface.

Integraties met andere systemen

Dobiss VEO-XS videofoon

Voorbereiding

Gebruik uit de U/FTP kabel 2 paartjes om de Can-bus aan te sluiten op de respectievelijk klemmen CH – CL en M op de muurplaat van de Veo XS.  Plaats de Can-bus afsluiter (120Ω weerstand) tussen CH en CL op de laatste module/muurplaat.

In de kast sluit je eveneens de CH – CL en M aan op het meegeleverde overgangsblokje naar RJ12.

Met behulp van een Can-patch kabel kan je de Can-bus doorverbinden met de laatste Dobiss module in de kast. Kijk waar nog een zwarte Can-bus patch RJ12 vrij is.

Opstarten Dobiss VEO XS

Zet de spanning op van de Fermax DUOX installatie. Na een 20tal seconden is de monitor opgestart en zal een rode led oplichten.    

U kan nu het Touchscreen aanraken. Bij de 1ste aanraking zal automatisch de procedure ‘importing’ gestart worden. Alle gegevens worden spontaan uit de aanwezige en geconfigureerde Dobiss modules gehaald.

In geval van Ambiance PRO moet er zeker een module als master worden aangevinkt tijdens de configuratie met de Ambiance Tool. Eveneens noodzakelijk voor het gebruik van sferen of wanneer u wil gebruik maken van de gratis Dobiss app.

U kan nu het aanraakscherm gebruiken.

Weergave op de VEO XS

Na de automatische import zullen alle namen van uitgangen relais en dimmers, automatisaties  zoals rolluik – screens, en de sferen onder hun respectievelijke iconen worden ondergebracht.

Als de uitgangen van verlichting in meerdere groepen worden onderverdeeld dan zullen deze groepen op het startscherm eveneens worden weergegeven.

Selecteer een groep naar keuze en vervolgens worden alle uitgangen die onder deze groep werden geconfigureerd zichtbaar en klaar voor bediening.

Als u ervoor kiest alle uitgangen van verlichting onder slechts 1 groep onder te brengen dan zullen op het startscherm alle uitgangen ook dadelijk worden weergeven. Er kunnen per scherm 6 items weergegeven worden. Swipe naar links of rechts (of gebruik de pijltjes) om naar eventueel volgende pagina’s te gaan.

Bovenaan het scherm zullen het aantal bolletjes het aantal pagina’s weergeven.

Gebruik van de Fermax/Dobiss functies

Druk lang (10sec) op een willekeurig basis icoon onderaan.

U komt spontaan in een achterliggend scherm waar u een actie kan koppelen aan 5 verschillende Fermax functies.

U kan achter elke functie (event)  een sfeer naar keuze selecteren.

Druk meervoudig op de desbetreffende functietoets op het scherm en je scrolt door alle beschikbare sferen die eerder werden aangemaakt via de Ambiance of Evolution Tool.

Vb: afbeelding boven ziet u bij de F1 toets dat Sfeer 1 van de 14 beschikbare (1/14) sferen geselecteerd werd.

  F1 toets à Dobiss Functie werkt altijd. Ook als het scherm NIET is opgelicht.

 Incoming Call

 Camera Pop-Up

 Camera Pop-Down

Deurslot bediening  à Dobiss functie wordt enkel opgeroepen als het scherm opgelicht is

Instellingen

Bij de onder spanning zetten en eerste aanraking van het scherm worden alle gegevens automatisch uit de Dobiss installatie geïmporteerd.

Stel dat u nadien nog uitgangen of sferen heeft toegevoegd, namen gewijzigd,…. dan kan u al deze nieuwe gegevens ook op de Veo XS importeren.

Druk lang (10sec) op een willekeurig basis icoon onderaan.

U komt hiermee spontaan in het scherm van de functietoetsen.

Klik Import om de configuratie uit de Dobiss installatie opnieuw op te halen.

Stel hier uw screensaver in. Klik meervoudig op het icoon om door de timer te scrollen. Tijd (1 à 15 min) waarna het scherm in slaapstand over gaat.

Klik ter afsluiting op een willekeurig basis icoon om terug te keren naar de standaard bedieningen van uitgangen, rolluiken of sferen.

Integraties met andere systemen

Externe 230V-bewegingsdetector

Als je een externe 230V-bewegingsdetector een lamp wil laten schakelen, maar je deze lamp ook door Dobiss wil laten schakelen, doe je dit als volgt:

Op deze manier zal de lamp zowel door de detector als door Dobiss kunnen bediend worden, maar als de lamp door een Dobiss-bediening wordt aangezet, zal deze niet worden uitgeschakeld door de bewegingsdetector.

nw0Schema.JPG

Tips & tricks

Korte artikels over hoe je veel gevraagde instellingen kan integreren in Ambiance Pro.

Tips & tricks

Statusleds in Ambiance Pro

1. In een installatie met uitbreidingsmodule (DO5012, DO5013 of DO5014)
  1. Sluit de uitgang waarvan je de status wil weten aan op een uitgang van de uitbreidingsmodule (vb. uitgang 12).
  2. Sluit de statusled via een vrij paar van de F/UTP aan op de klemmen +12V en de overeenkomstige nummer van 12VDC-uitgangen rechts bovenaan op de relaismodule DO5411.  -> + van statuled op +12V en - van statusled op 12.

Opmerking: enkel voor 12VDC of 24VDC statusleds!

2. In een installatie zonder uitbreidingsmodule
  1. Sluit de uitgang waarvan je de status wil weten aan op een uitgang naar keuze van de relaismodule DO5411 (vb: uitgang 8).
  2. Sluit de statusled via een vrij paar van de F/UTP aan op de klemmen +12V en een nummer naar keuze van 12VDC-uitgangen rechts bovenaan op de relaismodule DO5411 (vb: uitgang 12).  -> + van statuled op +12V en - van statusled op 12.
  3. Configureer in de Ambiance Pro - software dat bij "Actie bij aanzetten" van uitgang 8, uitgang 12 mee aangaat en bij "Actie bij uitzetten" van uitgang 8, uitgang 12 mee uitgaat.

Opmerking: enkel voor 12VDC of 24VDC statusleds! 

 

 

Tips & tricks

Lichtgebaseerde PIR met CAN programmer PLUS

Indien de klant reeds bekabeld heeft voor een DOBISS PIR en toch een lichtafhankelijke sturing wil doen in Ambiance PRO, zijn er 4 mogelijkheden:

1. De spanning van een uitbreidingsmodule onderbreken
  1. Uitgang 8 van zijn relaismodule gebruikt hij om de spanning van zijn uitbreidingsmodule te leveren
  2. Via de CAN prog+ kan uitgang 8 automatisch gestuurd worden (AAN bij zonsondergang, UIT bij zonsopgang)
  3. De (buiten)verlichting wordt dan aangesloten op uitgangen 9-12 van die uitbreidingsmodule en zal dus enkel tussen zonsondergang en –opgang werken

Opmerking: als de verlichting manueel aangezet moet worden, moet altijd eerst ook uitgang 8 gestuurd worden!

2. De spanning van de lamp onderbreken via een externe relais
  1. Plaats een relais met 230V-spoel om de fase van de DOBISS-uitgang (degene die door de detector wordt bestuurd) naar de lamp al dan niet te onderbreken.
  2. Gebruik dan een andere DOBISS-uitgang die de spoel van de extra relais wel of niet van stroom zal voorzien dankzij de astrologische functie van de CAN-programmer PLUS.

Opmerking: als de verlichting manueel moet worden aangeschakeld, moet de uitgang die het extra relais voedt altijd tegelijkertijd worden geactiveerd.

3. De 12 VDC-voeding naar de detector onderbreken
  1. Door via een extra relais te gaan zoals in het vorige voorbeeld, kunt u de 12VDC-voeding naar de detector onderbreken.

Opmerking: deze oplossing heeft een klein nadeel omdat de lamp iedere keer bij zonsondergang aan gaat (de detector geeft namelijk een contact zodra hij weer wordt ingeschakeld).

4. De databus van de detector onderbreken
  1. Gebruik een extra relais zoals in voorbeelden 2 en 3, maar dit keer om de databus (draden aangesloten op M en D) van de detector te onderbreken.

Opmerking: deze oplossing is ideaal, maar u moet er gewoon op letten dat u niet de hele BUS "desactiveert" als er andere id's (drukknoppen) op de bus aanwezig zijn.

FAQ

Hierin vind je de meest voorkomende Dobiss-vragen met hun antwoorden.

FAQ

Communicatie Ambiance Pro Tool - Can programmer

Foutmelding  bij opstarten Ambiance Tool:

‘Verbinding maken is mislukt. Er werd geen Can programmer gevonden’

Bij openen van de Ambiance Tool wordt onmiddellijk via de netwerkverbinding gezocht naar de aanwezigheid van een Can-programmer.

Kijk op de poort van de router of het ledje knippert/brand ter indicatie dat er een apparaat is aangesloten. Vergeet de router niet aan te zetten!

Op de netwerkconnector van de can-programmer brand ook een groene led ter indicatie.

 Ambiance-Pro.png

 

Wees zeker dat de computer ook een ip-adres heeft gekregen van de router. Opletten bij een computer die uit ‘slaapstand’ wordt gehaald en mogelijk nog een Ip-adres bevat uit een ander netwerk.

Bij twijfel schakel netwerkfunctie eens  uit en weer aan  (menu Netwerkcentrum) of herstart de computer volledig op.

Dergelijke protectie programma’s kunnen de link tussen Can-programmer en computer blokkeren. Stop deze programma’s en probeer opnieuw.