[NL] DOBISS algemeen

FAQ

Hierin vind je de meest voorkomende Dobiss-vragen met hun antwoorden.

FAQ

Voeding

In normale situatie zal bij opstart op alle Dobiss hoofdmodules (Relais/0-10V /Dimmer) een groene led knipperen

Er knipperen geen led’s op de Dobiss modules.

Iedere Dobiss module (Relais ref5411, 0-10V stuurmodule ref5470/5475, can-programmer 5435din)   heeft 12VDC voeding nodig komende van de Dobiss voeding ref 4016.

De Dobiss voeding geeft tot 15V uit.

De laagspanning wordt niet mee doorgegeven via de patchkabels. Individueel aanbrengen van de 12V per module is dus noodzakelijk.

 

Enkel de universele dimmer genereerd  zijn eigen 12VDC. Daarvoor moet ook de 230V voeding van de dimmer aanwezig zijn.

 

 

 

FAQ

Canbus communicatie

Alle in de kast (en) aanwezige DOBISS-modules communiceren met elkaar via het CANBUS-protocol (met uitzondering van de DO5012 / DO5013 / DO5014-uitbreidingen die passieve elementen zijn).

De CANBUS-verbinding wordt gemaakt met behulp van LINKOUT-kabels (zwarte platte kabels met mannelijke RJ12-stekkers) van de zwarte RJ12-connector van een module naar de zwarte RJ12-connector van een andere module enzovoort.

Controleer eerst of de CANBUS start- en eindweerstanden zijn geactiveerd:
Het CANBUS-protocol vereist de aanwezigheid van twee weerstanden om de communicatie-BUS te sluiten. Binnen een DOBISS-installatie beschikt u altijd over twee modules met een enkele zwarte RJ12-stekker aangesloten. Dit zijn dus de eerste en laatste module op de CANBUS (begin en einde van de BUS). CANBUS-weerstanden mogen alleen op deze twee modules worden geactiveerd (ON-positie). Daarom mogen de CANBUS-weerstanden van eventuele tussenliggende modules (die met 2 zwarte RJ12-stekkers aangesloten) in geen geval worden geactiveerd (positie I). De locatie van de CANBUS-weerstanden wordt aan de voorkant van de modules aangegeven met de woorden "Bus term". of "Canbus termination".

Wanneer u tijdens de configuratie begint met adresseren, beginnen de groene LED's van de modules langzamer te knipperen. Het is dan voldoende om kort op de "Service" -knop van de module te drukken om deze te adresseren. Als u langer drukt, zal de module zichzelf niet adresseren (een relaiskaart schakelt bijvoorbeeld over op handmatige programmering en een dimmer op automatische belastingsdetectie). Zodra de module is geadresseerd, gaat hij weer sneller knipperen.

Wat als de groene LED van een module niet langzamer knippert bij adressering?

Wat als de groene LED langzamer knippert, maar de adressering van de module niet plaatsvindt?

Speciale gevallen voor het activeren van CANBUS-weerstanden:

FAQ

Digitale drukknoplijn

Houd rekening met het volgende voordat u begint met het scannen van knoppen:

Wat als u een knop op een lijn niet kunt scannen?

Tip: gebruik altijd een getorst paar in overeenstemming met deze afspraak => gekleurde kabel = D en afwisselend wit / gekleurde kabel = M.

Wanneer u op een knop drukt, knippert de module waarmee deze is verbonden rood. Waarschuwing: als de M D-polariteit wordt omgekeerd, zal het rood knipperen ook optreden bij het indrukken, maar de module kan natuurlijk het adres van de id niet decoderen.

Als er niets gebeurt, is de controller van de module waarschijnlijk beschadigd. Dit gebeurt meestal door het verzenden van spanning op de drukknop-lijn (bijvoorbeeld door het verkeerd aansluiten van een Touchbutton, een temperatuursonde of zelfs een status-LED).

Wat als u sommige knoppen op een lijn niet kunt scannen?

Wat te doen als een knop tweemaal wordt gedecodeerd door een module tijdens het scannen?

Wat als een knop soms wordt gedecodeerd door de ene module en soms door een andere?

Wat als uw drukknoplijn een splitsing op één plaats heeft?

Begin bij de id van uw hoofdlijn met het blauwe paar van de UTP / FTP-kabel tot de id aan het einde van de splitsing. Ga vanaf deze laatste id met het groene paar van dezelfde UTP / FTP-kabel terug naar het verbindingspunt. U verbindt het groene paar met het blauwe-paar dat naar de volgende knoppen gaat (rechtstreeks zonder de id-connector te gebruiken).